روانشناسي خط و امضاء-شرايط دستخط ارسالي

مهندس محمود بهزاد مهر - با 5 خط 50 خصوصيت شما را بيان ميکنيم- با دو امضاء مشخصات روحي شما را بيان ميکنيم- مشاوره رايگان

 
 
 

شرايط دستخط ارسالي


جهت بررسي و روانشناسي خط مورد نظر شما، لطفا مطلب دلخواه خود (يا ايشان) را مانند يك نامه دوستانه نوشته (ترجيحا از خود بنويسيد و شعر هم نباشد) و با امضاء اصلي خود يكبار سريع و بار ديگر همان امضاء را بطور آهسته تر كامل كنيد.
البته چنانكه فرد مورد نظري براي روانشناسي انتخاب ميشود؛ مراتب فوق  به همين گونه الزامي ميباشد.
سپس صفحه مربوطه را بنشاني پست الكترونيك ما ارسال نمائيد.

khatemza@gmail.com

a@5khat.ir

ما ظرف مدت كوتاهي پاسخ شما را بنشاني صندوق پستي تان ارسال مي نمائيم.(لطفا قبل از ارسال با ما تماس گرفته تا هماهنگي لازم انجام پذيرد.

لزومي ندارد كه خط درج شده زيبا و شيوا باشد بلكه شيوه انتخاب كلمات

 
صفحه اصلي
خدمات
شرايط
نحوه پرداخت
تماس با ما
 
 

وهماهنگي حروف و لغات است كه معرف شخصيت و استعدادهاي شما است.

توضيح بيشتر:

لطفا نوشته مذكور را در كاغذ با اندازه استاندارد A4 مرقوم نموده و سپس آنرا اسكن كرده (دقت يا رزوليشن اسكن، در حد 300 دي پي اس هم كفايت ميكند) و بنشاني اينترنتي ما بفرستيد.
چنانكه خودتان با اينترنت كار نميكنيد ميتوانيد از مسئولين كافي نت جهت انجام اين امور كمك بگيريد.


ما را اشارتي بــس ، هشيار باش و بنگر   

كم يا زياد خود را در خــط و ربـــــط بهتر