روانشناسي خط و امضاء-خدمات خط شناسي
روانشناسي خط و امضاء- مهندس محمود بهزاد مهر - با 5 خط 50 خصوصيت شما را بيان ميکنيم- با دو امضاء مشخصات روحي شما را بيان ميکنيم- مشاوره رايگان

 
 
 

خدمات خط شناسي


به منظور ارزيابي شخصيت و منش افراد هنگام استخدام در شركتها، شروع يک ازدواج پايا، مشاركت پويا و ايجاد يک رفاقت مناسب براي خود از امكانات ما استفاده كنيد.
تلاش ما گامي است در جهت زندگي موثر و مثبت و مفيد و ايجاد موفقيتي شايان، در هر كار كه استعداد و علاقه آنرا داريد.
ما در خدمت شما آييم. با ما باشيد.تا تواني بجهان خدمت محتاجان كن
بدمــي يا درمـي يا قلمـــي يا قدمــي

خدمات ما اين است كه در موارد زير بهترين را معرفي كنيم:


 
صفحه اصلي
خدمات
شرايط
نحوه پرداخت
تماس با ما
 
 
  • مشاركت: آنگاه كه تصميم داريد که با فردي همكاري را آغاز کنيد!
  • ازدواج: آنگاه كه مي خواهيد وجود خود را در كنار عزيزي شكوفا كنيد!
  • استخدام: زماني كه تصميم داريد فرد مفيدي را براي كار و پروژه اي استخدام نمائيد!
  • رفاقت: آنگاه كه مي خواهيد عزيزي را به زندگي خود نزديكتر كنيد و دقت و احتياط فراواني لازم داريد!

در دنياي ارتباطات، اولين قدم خود شناسي و شناخت روحيات انسانهاست و خودشناسي والاترين هنر يک انسان واقعي است .